Available courses

Matematika za smer Digitalno obrazovanje

Predmetni profesor: Marijana Gorjanac Ranitović

Statistička obrada podataka kao deo predmeta Metodologija naučno istraživačkog rada na Master akademskim studijama.

Profesor dr Marijana Gorjanac Ranitović

Predmetni profesor: Marijana Gorjanac Ranitović

Matematika 1 za smer Učitelj

Predmetni profesor: Marijana Gorjanac Ranitović

Izborni predmet za smer Učitelj

Predmetni profesor: Marijana Gorjanac Ranitović