Available courses

Statistička obrada podataka kao deo predmeta Metodologija naučno istraživačkog rada na Master akademskim studijama.

Profesor dr Marijana Gorjanac Ranitović